Ännu inget fall av covid-19 på boenden i Mora kommun

Mora kommun har ännu inte haft något bekräftat fall av covid-19 på något av sina boenden. Rapporteringen i Sverige visar att det förekommit många fall av covid-19 på äldreboende och även i andra kommunala boendeformer. Mora har lyckligtvis ännu inte något fall av covid-19 på något kommunalt boende.

Två sköterskor rullar på patienter i rullstol

"Vi har hittills varit förskonade från covid-19 i Mora kommuns verksamheter, och jag hoppas att vi även i fortsättningen ska kunna begränsa smittspridningen genom att följa våra riktlinjer", säger Kerstin Sandgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Mora kommun.

På andra håll i Dalarna finns fall av covid-19 på äldreboenden. Det kan vara mycket problematiskt eftersom äldre personer är en uttalad riskgrupp.

Det råder besöksförbud på alla kommunens boenden, liksom i hela landet efter ett regeringsbeslut.

”Vi hoppas kunna hålla smittan borta från våra boenden, men vi är förberedda på det och har väl utvecklade rutiner och gör vad som går för att begränsa smittspridningen”, säger socialchef Marie Ehlin.

”Mora kommun arbetar på många sätt med att begränsa smittspridningen. Vi har utarbetade rutiner för hygien och användande av skyddsutrustning. Kommunen har ett kontinuerligt och nära samarbete med Region Dalarnas smittskydd och följer deras råd", säger Kerstin Sandgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Mora kommun.

Senast uppdaterad: 17 april 2020