Till dig som anhörig till boende i vård- och omsorgsboenden

Om vi får ett bekräftat fall av covid-19 hos någon av våra boende, kommer en ansvarig sjuksköterska att ta kontakt med dig som anhörig via telefon. Vi tycker det är viktigt att du som anhörig känner till våra rutiner och känner dig trygg, särskilt nu när du inte har möjlighet att besöka din närstående.

Två personer som håller hand

Så här arbetar vi med smittskydd

Vi arbetar enligt basala hygienrutiner som vi alltid gör. Vi har stor hjälp av Region Dalarnas smittskyddsenhet som bland annat tagit fram rutiner för att minska risken för smitta inom både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst/hemsjukvård. Vi följer också alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Det som är viktigast är att vara uppmärksam på minsta symtom, både hos medarbetare och de som bor hos oss.

Om någon medarbetare känner sig sjuk, även med lindriga symtom så ska de stanna hemma. Om personen är på jobbet ska hon eller han genast sjukskriva sig och gå hem. Man ska vara hemma tills man är symtomfri och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Om någon av de som bor hos oss visar symtom så blir personen isolerad i sin lägenhet så länge symtomen kvarstår. Vi använder skyddsutrustning för att inte sprida smitta, vilket är visir, förkläde, handskar. Vi konsulterar läkare för att se om det behöver tas ett prov för att reda ut om det är covid-19 eller något annat.

Vid misstänkt fall

Om någon som bor hos oss testas för covid-19 är det vår rutin att ansvarig sjuksköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du ska ha möjlighet att ställa frågor, och du ska få information om när du kan förvänta dig ett provsvar.

Om det bara handlar om ett misstänkt fall, så kommer vi inte kontakta några andra anhöriga till personer på samma avdelning eller i samma gruppbostad.

Vid bekräftat fall

Mora kommun har fått sina första bekräftade fall av covid-19 på ett äldreboende. Det är två personer på det privata boendet Tomtebogården som har testats positivt för covid-19. Läs mer om första fallen av covid-19 på ett boende i Mora kommun.

Om vi får ett bekräftat fall av covid-19 hos någon av våra boende, kommer en ansvarig sjuksköterska att ta kontakt med dig som anhörig via telefon. Du får då möjlighet att ställa frågor och få information om hur din närstående mår och vad verksamheten gör för att undvika smittspridning.

När det gäller anhöriga och boende på övriga avdelningar på det aktuella boendet, tar enhetschef eller en medarbetare kontakt per telefon. Anhöriga behöver alltså inte ringa upp själva utan kan invänta ett samtal om det blir ett bekräftat fall av covid-19.

Anhöriga kan även här ställa frågor och få information om hur sin egen närstående mår och vad verksamheten gör för att undvika smittspridning. Detta gör vi vid det första bekräftade fallet. Därefter informerar vi enbart avdelningsvis om vi skulle få fler.

Vård av den som har bekräftad covid-19

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 – och inte behöver sjukhusvård – kommer att isoleras i sin lägenhet. Vi försöker begränsa antalet medarbetare som arbetar med smittade personer och alla använder skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta.

Vad får vi berätta?

Vi är bundna av sekretess, och kommer inte kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

Om exempelvis media skulle fråga kommer vi enbart att berätta om det finns bekräftade fall eller inte, och hur många det i så fall rör sig om. Vi kommer också säga på vilket boende fallen upptäckts, men inte vilken avdelning.

Vi vill att ni som anhöriga ska känna er trygga i att vi fortsätter arbeta med smittskydd, och att ni kan vara säkra på att vi kontaktar er om just er närstående skulle ha misstänkt eller bekräftad covid-19.

Senast uppdaterad: 29 juni 2020