Ungas syn på Mora presenteras i ny film

Hösten 2018 svarade mer än 1200 unga i Mora i en enkät om hur det är bo och leva här och vad de saknar. Nu presenteras resultatet i en animerad film.

Pratbubblor i olika färger. Bildkälla: Mostphotos.

Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en undersökning som används av kommuner och regioner som underlag när man tar beslut som rör unga, samt för uppföljning och planering av olika verksamheter. Underlaget ger kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.

Resultatet från 2018 års Lupp-undersökning presenterades i rapportform i juli 2019 och efter förslag från elevråden på Moras högstadieskolor har nu även en animerad film tagits fram som sammanställer de viktigaste punkterna.

Lina Petterson, ungdomsstrateg på Mora kommun, har varit ansvarig för filmarbetet:

”Det är väldigt roligt att kunna återkoppla resultatet av Lupp-undersökningen på ett sätt som kan nå alla! Filmen har tagits fram som ett tack till deltagarna och kommer att visas på den gemensamma klasstiden på högstadiet, samt digitalt för eleverna i gymnasiet på grund av den rådande distansundervisningen. Filmen ger oss även en möjlighet att sprida resultatet på ett enkelt sätt, så alla kan ta del av hur det är att vara ung i Mora.”

Filmen kan du se nedan (inkluderar undertexter som du kan aktivera via pratbubblan längst ner när filmen är igång):

Några exempel på hur Lupp-resultatet används:

  • Det har startats ett elevdemokratiprojekt på högstadierna för att arbetet med klassråd och elevråd ska fungera likadant på båda skolorna och för att öka kunskapen om demokrati.
  • Elevråden på högstadiet och gymnasiet har startat kostråd tillsammans med kostenheten.
  • Elevråden på högstadiet har varit med och lämnat synpunkter i utredningen om ett eventuellt skolbygge på Stranden-området.
  • Elevrådet på gymnasiet bjöd in politiker till skolan för att utmana den stereotypa bilden av politiker och öka förståelsen för vad uppdraget som politiker innebär.
  • Lupp-resultatet har använts i en kartläggning som underlag för gymnasiets likabehandlingsplan.
  • En trygghetsvandring genomfördes i centrala Mora i höstas, hälften av deltagarna var unga.
  • Lupp-resultatet kommer att användas som underlag i arbetet med att ta fram ett nytt kultur- idrotts- och fritidspolitiskt program.
  • Det finns hela tiden ett pågående arbete med att hitta nya sätt för unga att få mer inflytande och delaktighet i kommunen. Lupp-resultatet ligger till grund för det arbetet.
Senast uppdaterad: 5 maj 2020