Socialförvaltningens personal får digital utbildning i vårdhygien

Socialförvaltningen på Mora kommun genomför just nu en digital utbildning i vårdhygien för alla sina anställda, både ordinarie och vikarier. Utbildningen är en del av det ordinarie hygienarbetet, men passar extra bra att genomföra nu under coronasituationen.

Linus Hultman, undersköterska i Mora kommun.

Linus Hultman, undersköterska i Mora kommun.

”Det var en väldigt bra utbildning om hur man kan undvika smittspridning”, säger undersköterskan Linus Hultman på Mora kommun.

Utbildningen Basala hygienrutiner genomförs under maj månad och är en helt digital utbildning som avslutas med ett kunskapstest. Utbildning och test är framtaget av Region Stockholm och består av en genomgång av olika moment i omvårdnadsarbetet. Även chefer genomgår utbildningen.

Efter att man har gått igenom de båda delarna så får man ett diplom som visar att man har genomgått utbildningen.

”En lärorik utbildning om hur man ska gå tillväga för att kunna följa basala hygienrutiner exemplariskt och även få massa kunskaper”, fortsätter undersköterskan Linus Hultman.

Senast uppdaterad: 8 maj 2020