• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Kommunen gjorde ett positivt resultat på nästan 10 miljoner för 2019 – men är sämre än budget

Kommunen gjorde ett positivt resultat på nästan 10 miljoner för 2019 – men är sämre än budget

Mora kommuns årsredovisning har lagts fram och godkänts av kommunfullmäktige. Kommunen gjorde ett plusresultat på 9,7 miljoner för 2019, men är ändå nästan 17,8 miljoner sämre än det budgeterade resultatet för förra året.

miniräknare

”Det var ett år med stora utmaningar, både för Mora och för Sveriges övriga kommuner. Vi gör visserligen ett överskott på 9,7 miljoner, men vi hade självklart sett att det blivit ännu större”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

”Resultatet gör att vi trots allt kommer att klara de nödvändigaste investeringarna för det här året,” fortsätter hon.

”Situationen är utmanande men det finns ett stort fokus på hållbarhet. Med hjälp av våra hållbarhetsmedel kan verksamheterna arbeta med omställning. Det behövs nya arbetssätt och metoder för att resurserna ska räcka framöver,” säger Anna Hed.

Det är framför allt nämnderna som har gjort underskott i sin drift, vilket drar ner resultatet. Exempelvis gjorde tekniska nämnden ett underskott på 6,8 miljoner, gymnasienämnden ett underskott på 11,6 miljoner och socialnämnden ett underskott på 36,4 miljoner.

”Men då har exempelvis socialnämnden bedrivit ett hårt arbete med att få ner underskottet från en ännu högre, befarad nivå och det arbetet fortsätter,” säger Anna Hed.

Den pågående coronakrisen har inte påverkat resultatet för 2019 och hur den kommer att slå för årets resultat är ännu oklart.

Årsredovisningen kommer att publiceras här i sin helhet när den slutliga redigeringen är klar.

Läs "2019 i korthet" (PDF) , 9.2 MB.

Senast uppdaterad: 25 maj 2020