Astrid Gustafsson blev årets kulturpristagare

En enig kultur- och fritidsnämnd har utsett 2020 års kulturpristagare i Mora. Det blev före detta gymnasielärare Astrid Gustafsson som har arbetat med att kartlägga och undersöka vikingatiden på Sollerön.

Foto på Astrid Gustafsson, kulturpristagare 2020.

Årets kulturpristagare Astrid Gustafsson.

Varje år delar Mora kommun ut ett kulturpris. Syftet med kulturpriset är att stödja eller uppmuntra ett aktivt engagemang inom forskning, litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning eller annan betydande kulturell insats i Mora kommun. Prissumman är på 15 000 kronor och kan delas mellan flera olika pristagare om det är motiverat. Det är bara personer som är bosatta i eller har särskild anknytning till Mora som kan få kulturpriset.

"Astrid Gustafsson har arbetat såväl lokalt som nationellt och internationellt med att kartlägga och undersöka vikingatiden på Sollerön, det är ett långsiktigt och gediget arbete som har resulterat i att fler har tagit vid för att lyfta det här ämnet", säger kulturnämndens ordförande Bengt Jernhall (C).

Kultur- och fritidsnämndens motivering till årets kulturpris lyder som följer:

För långvarigt och djupt engagemang kring vikingatidens lämningar på Sollerön. Astrid har genom nationella och internationella kontakter strävat efter att tydliggöra och belägga den tidiga bebyggelsen på Sollerön. Hon har i dokumentation, genom visningar och praktisk forskning lämnat viktig information om bygdens historia till eftervärlden.

Astrid Gustafsson, årets kulturpristagare 2020
Senast uppdaterad: 26 maj 2020