Mora en bättre kommun att driva företag i

Mora har blivit en ännu bättre plats att driva företag på, men det finns också saker att förbättra. Det visar den enkätundersökning som organisationen Svenskt Näringsliv genomför varje år om företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Bild

Sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. Foto: företagsklimat.se

Frågorna gick ut i januari i år och speglar förutsättningarna för att driva företag i Mora under 2019. Den här gången har några mindre justeringar i frågorna gjorts så att de faktorer som kommunen själv kan påverka ger mer utslag.

Det sammanfattande omdömet för Mora har gått upp till 3,65 från förra mätningens 3,58. Samma företag gav företagsklimatet i Sverige som helhet lägre betyg än vid förra mätningen. Många tycker alltså att Mora är en bra plats att ha sitt företag på.

Största höjningen var omdömet om tillgången till mobilnät och bredband, från 3,84 till 4,10. Även tjänstemännens attityder till företagande har blivit bättre.

Områden som försämrats är skolans kontakter med det lokala näringslivet. När företagen får lista det man anser skulle behöva åtgärdas för att höja företagsklimatet ytterligare är det fler bostäder, förbättrad infrastruktur, bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare, mer kontakter mellan skola och näringsliv samt företagsanpassade utbildningar det som rankas högst.

Senast uppdaterad: 27 maj 2020