Oförändrad kommunalskatt i Mora för 2021

Skattesatsen för 2021 i Mora kommer att vara oförändrad och ligga på 22,34 kronor. Det har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunplanen för 2021.

Pengar

Målsättningen är att ha en kommunalskatt som inte ligger över genomsnittet för andra jämförbara kommuner. Detta för att främja befolkningstillväxten.

I Mora kommer alltså skattesatsen att uppgå till 22,34 kronor per hundralapp för 2021, det vill säga 22,34 procent av Morabons beskattningsbara inkomst.

Till skatten till Mora kommun, tillkommer skatt till Region Dalarna, tidigare Landstinget och till Svenska kyrkan för den som är medlem där. Alla betalar dock en mindre begravningsavgift.

”Det är en besvärlig ekonomisk situation i kommunen, men vi arbetar för att klara den utan att höja skatten, eftersom det är en åtgärd vi inte vill ta till i första hand. En skattehöjning har en rad negativa effekter och därför behåller vi samma skattesats nästa år”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora kommun.

Senast uppdaterad: 17 juni 2020