Nu finns riktlinjer för den offentliga platsen och torghandel i Mora

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för hur de offentliga platserna i Mora kan användas för näringsverksamhet. Riktlinjerna är speciellt framtagna för att ge stöd till de näringsidkare i Mora som vill använda den offentlig platsen för sin verksamhet. I samband med beslutet antog också kommunfullmäktige lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mora kommun.

Gågatan i Mora

Riktlinjerna för offentlig plats ska vara vägledande för hur exempelvis uteserveringar, möbler och liknande ska vara utformade. Det framhålls bland annat nödvändigheten av en god tillgänglighet. Det innebär att exempelvis uteserveringar, gatupratare, varuställ eller blomkrukor ska vara utformade och placerade på ett sådant sätt att alla kan vistas i Mora på lika villkor, oavsett om personen har en rörelse- eller synnedsättning, är gammal eller ung.

I riktlinjerna sägs vidare att en tillfällig upplåtelse som är till fördel för en verksamhet, inte får innebära en nackdel för andra.

Mora kommun ser positivt på tillfälliga upplåtelser och aktiviteter som bidrar till att den offentliga platsen blir attraktivare att vistas i. Den offentliga platsen ska präglas av trygghet, kvalité och mångfald.

Syfte och mål med riktlinjerna för offentlig plats

 • de offentliga platserna upplevs som trygga och tillgängliga för alla medborgare
 • alla offentliga platser i Mora är vackra, trivsamma och är estetiskt tilltalande
 • de ska förenkla handläggningsprocessen och ge stöd till tjänstemän inom Mora kommun
 • de ska vägleda vilka lagar och krav det finns för att få nyttja offentlig plats eller för att få anordna en offentlig tillställning eller en allmän sammankomst.
 • de ska bidra till att alla som vill nyttja offentlig plats behandlas lika
 • de ska förtydliga vilka platser som är möjliga att tillfälligt ta i anspråk
 • de ska främja att evenemang och andra aktiviteter som anordnas på offentlig plats är välordnade, har en hög säkerhet, är tillgängliga och hållbara.

Läs riktlinjerna för tillfällig upplåtelse på offentlig plats , 1.4 MB.

Torghandel

Med anledning av att riktlinjerna för tillfällig upplåtelse på offentlig plats tagits fram, har också lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mora kommun tagits fram.

Syftet med den lokala ordningsföreskriften för torghandel är att reglera för var, hur och när torghandel får bedrivas i Mora kommun. Ordningsföreskriften bidrar även till öppenhet då den som vill bedriva torghandel på förhand vet vilka förutsättningar som gäller.

Den lokala ordningsföreskriften för torghandel reglerar bland annat:

 • områden för torghandelsplatser
 • hur torghandelsplatser fördelas
 • när och under vilka tider torghandel får ske
 • vilka varor som får och inte får säljas
 • renhållning
 • avgifter etc.

Bokning av plats för torghandel kan bokas hos tekniska förvaltningen på Mora kommun, telefon växel: 0250-260 00

Läs de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Mora kommun , 574.1 kB.

Senast uppdaterad: 22 juni 2020