Kommunplanen för 2021 visar ett resultat på drygt sex miljoner

Kommunfullmäktige i Mora har beslutat hur kommunplanen för år 2021 kommer att se ut. Kommunplanen redogör för hur den politiska viljan ska genomföras, hur verksamheterna ska bedrivas och med vilken ekonomi. I kommunplanen redovisas vilka mål som ska nås med de resurser som finns.

Flygbild över saxviken i centrala Mora

Den strategiska planen för mandatperioden styr verksamheternas inriktning och utgör grunden för kommunplanen, som görs årligen.

Enligt kommunplanen för 2021 planeras ett ekonomiskt resultat för kommunen på 6,3 miljoner kronor vilket motsvarar 0,5 procent av budgeterade skattemedel och generella statsbidrag. Det är i enlighet med det finansiella målet för ett enskilt år.

För åren 2022 budgeteras ett resultat på 13,7 miljoner kronor och för år 2023 planeras resultatet öka till 25,4 miljoner kronor.

Investeringsramen har fastställts till motsvarande 118,2 miljoner kronor 2021. Ramen för nyupptagna lån sätts till 70 miljoner kronor för nästa år.

Några förändringar i det ekonomiska ramarna för 2021 är:

”Vi har ett svårt ekonomiskt läge i Mora, precis som i många andra svenska kommuner. Vi har stora underskott i vissa verksamheter, framför allt det som rör socialnämnden, men vi arbetar hårt med att minska underskotten. Dock räknar vi ändå med att göra ett litet positivt resultat för hela kommunen på 6,3 miljoner nästa år”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Läs hela kommunplanen för 2021 här! , 1.6 MB.

Senast uppdaterad: 1 juli 2020