Badförbudet i Saxviken är upphävt

Nu är det åter ok att bada vid badplatserna Tingsnäs och Sanda i Saxviken. Prover visar att vattnet är tjänligt att bada i. Det var i måndags den 29 juni som orenat avloppsvatten gick ut i Saxviken under några timmar på förmiddagen.

Saxviken i Mora

Miljökontoret och Nodava kommer att ta uppföljande vattenprover för att kontrollera att badvattnet fortsätter att hålla bra kvalité.

Enligt Nodava berodde utsläppet under måndagen på att larmsystemet slogs ut på grund av åskan. När ett pumpstopp inträffade, gick inget larm om det. Därför gick orenat vatten gick ut Saxviken, dock i en mindre mängd.

Felet är åtgärdat och systemet har åter full funktion.

Senast uppdaterad: 2 juli 2020