Undersökning om Mora centrum

Utvecklingsenheten har under två veckor i juni haft två feriepraktikanter som intervjuat människor på gågatan för att ta reda på hur folk upplever Mora centrum. Undersökningen visar bland annat att de flesta är nöjda med den nya gågatan och känner sig trygga från covid-19.

Feriepraktikanterna Victor Svensk och Desireé Poutamo.

Feriepraktikanterna Victor Svensk och Desireé Poutamo.

Feriepraktikanterna Victor Svensk och Desireé Poutamo har under två veckor stått på gågatan och intervjuat människor. Syftet med undersökningen var att samla information om hur besökare upplever Mora centrum som helhet.

Victor och Desireé intervjuade totalt 194 personer som rörde sig på gågatan. Här är några av resultaten från undersökningen:

  • Av de intervjuade var det väldigt jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Det verkar som att män och kvinnor rör sig ungefär lika mycket på gågatan.
  • Människor i alla åldrar rör sig på gågatan, men de flesta är i medelåldern eller äldre. Under morgonen är det flest äldre på gågatan för att under dagen övergå till yngre människor. En möjlig förklaring till att äldre människor besöker centrum tidigare på dagen kan vara att de undviker större folkmassor på grund av covid-19.
  • Majoriteten av människorna var från Mora, men många var också från grannkommunerna och övriga Dalarna. En del var från övriga Sverige, men endast två av de intervjuade var från andra länder. Victor och Desireé tror att covid-19 gör att färre än vanligt besöker Mora.
  • Varför besöker människor Mora centrum? De flesta är där för att shoppa, men många var där för att äta eller uträtta ärenden.
  • Överlag var de intervjuade nöjda med Mora centrum. På en betygsskala mellan 1 och 5 var snittbetyget över 3 på frågor om Mora centrum som helhet, utbud, miljö och bemötande.
  • Några synpunkter som de intervjuade hade var att de tyckte att det var synd att många butiker stänger och flyttar till Noret. De ville ha fler soptunnor och tyckte att butikerna borde ha koordinerade öppettider. Många hade synpunkter kring dagvattenbrunnen på gågatan som de tyckte borde ersättas med en fontän. Den mest återkommande kommentaren var att många saknade en allt-i-allo handel som Åhlens.
  • De flesta tyckte att affärerna skötte hanteringen av smittskyddet bra, då det bland annat finns handsprit och golvmarkeringar. Men många tyckte att allmänheten misskötte sig – många spritar inte händerna och står för nära varandra i köerna. Praktikanterna föreslog att det borde finns mer skyltar på gågatan för att besökarna ständigt ska påminnas om att ta sitt ansvar.

”Våra feriepraktikanter har gjort ett mycket bra och viktigt jobb. Det är verkligen roligt att vårt fina centrum får så positiva omdömen från besökare. Och extra bra just nu att så många upplever att vi alla hanterar trängseln bra och tar hänsyn till varandra under pågående pandemi. Det behöver vi fortsätta göra. Därför följer vi upp läget när två andra feriepraktikanter gör om undersökningen senare i sommar”, säger utvecklingschef Caroline Smitmanis Smids.

Senast uppdaterad: 16 november 2020