Försenad uppstart av de nya avdelningarna på Tuvans förskola

Tuvans förskola ska få två nya avdelningar, Ekorren och Haren. Men på grund av fuktproblem i de nya avdelningarna kommer uppstarten att bli försenad. Förhoppningen är att inflyttning till de nya lokalerna ska ske den första september.

Tuvans förskola

Tuvans förskola, innan de nya avdelningarna kom på plats.

Vid monteringen av modulerna till de nya avdelningarna upptäcktes det att det trängt in vatten i skarvarna mellan de olika modulelementen. En fuktutredning utfördes som visade att det fanns spår efter fuktpåverkan i form av ytlig mikrobiell påväxt på två ställen.

För att klargöra omfattningen togs nya prover under fredagen 17 juli. Resultaten väntas komma under veckan och därefter kommer leverantören att ta fram ett förslag för att åtgärda problemen. Förhoppningen är att inflyttning till de nya lokalerna kan ske den första september.

För- och grundskoleförvaltningen har informerat vårdnadshavare och personal om förseningen. All planering för den nya verksamheten med anställning av personal och placering av barn är klar.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020