Kommunen avråder inte längre från bad vid Tingsnäsbadet

Det var under helgen 18-19 juli som orenat avloppsvatten gick ut i Saxviken. Nu visar vattenprover att vattnet är tjänligt, med anmärkningen att halten bakterier är något förhöjd. Kommunen avråder därför inte längre från bad vid Tingnäsbadet.

Flygbild över saxviken och tingsnäsbadet

Uppdatering 31 juli:

Vattenproverna som Mora-Orsa miljökontor tog under tisdagen 28 juli visar nu att badvattnet är tjänligt i Saxviken.

Nodava informerade under måndagen att det hade skett en bräddning av avloppsvatten i Saxviken under helgen 18-19 juli. Nodava bedömer att det rör sig om ca 40 m3 orenat avloppsvatten som har gått ut i Saxviken.

På grund av föroreningarna avråddes bad vid Tingsnäsbadet tills vidare. Nodava och Mora-Orsa miljökontor tog under måndagen och tisdagen vattenprover för att ta reda på föroreningarnas omfattning.

Provsvaren visar nu att vattnet bedöms vara tjänligt med anmärkning. Det innebär att halten bakterier är något förhöjd men kommunen behöver inte längre avråda från bad. Detta enligt vägledning från Havs- och vattenmyndigheten.

Mora-Orsa miljökontor kommer att ta uppföljande vattenprov på tisdag nästa vecka för att bevaka föroreningarna i vattnet.

Senast uppdaterad: 31 juli 2020