Miljökontorets tillsynsroll under Covid-19

Miljökontoret Mora-Orsa har under pandemin ansvar över att göra tillsyn av restauranger och caféer för att kontrollera att trängseln inte blir för hög. Miljökontoret har dock inte rätt att göra tillsyn av andra sammankomster, så som loppisar, föreställningar eller kollektivtrafik.

Stolar och bord vid café. Källa: Mostphotos.

Miljökontoret utövar tillsyn på serveringsställen för att kontrollera att trängsel inte uppstår samt att det är tillräckligt avstånd mellan olika sällskap. Sedan maj månad har det gjorts 60 kontroller på restauranger och caféer gällande detta. Miljökontoret har dock inte rätt att göra tillsyn av trängsel på andra ställen såsom butiker, loppisar, kollektivtrafik, föreställningar eller liknande.

Vad du kan göra

På dessa ställen har alla ett lika stort ansvar att se till att hålla avstånd. Om du upplever att det är mycket folk och trångt på sådana ställen bör du i första hand fundera på om du verkligen behöver besöka stället just då eller om du kan komma tillbaka när det är mindre folk. Du kan även kontakta den som driver stället och tala om att du upplevt att det varit mycket folk och trängsel.

Kontakta smittskyddsenheten

Region Dalarnas smittskyddsenhet har i uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar bland människor i samhället. Om du uppmärksammat en sammankomst eller tillställning där trängseln varit hög kan det vara bra om det kommer till deras kännedom.

Gör en polisanmälan

Vid vissa överträdelser av maxgränsen på 50 personer vid offentliga sammankomster eller tillställningar har polisen rätt att ingripa.

Senast uppdaterad: 6 augusti 2020