Åtgärder av fuktskador i Tuvans förskolas nya avdelningar försenas

De planerade åtgärderna för fuktskadorna i modulerna som ska bli Tuvans förskolas nya avdelningar har blivit försenade. Enligt en ny tidsplan bedömer leverantören att inflyttningen blir möjlig först under oktober månad, med verksamhetsstart i november.

Lekplats utanför Tuvans förskola.

Under den senare delen avjuni upptäcktes fuktskador i de moduler som skulle användas till de två nya förskoleavdelningarna på Tuvan. Leverantören av modulerna meddelade att de skulle göra åtgärder på plats, men vid en kontroll utförd av stadsbyggnadsförvaltningen gjordes bedömningen att åtgärderna inte var tillräckliga. Det saknades även en redovisning av konstruktionsberäkningar för takstolar och åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön. På grund av det utfärdade stadsbyggnadsförvaltningen ett byggstopp i början avjuli.

Leverantören har sedan dess gjort en reviderad arbetsmiljöplan, åtgärdsplan samt konstruktionsberäkningar, vilket gjorde det möjligt för stadsbyggnadsförvaltningen att häva byggstoppet.Leverantören har därför fått startbesked för att fortsätta montaget och iordningställa lokalerna samt åtgärda fuktskadorna från och med den 11 augusti.

Tidsplan

Enligt den ursprungliga tidsplanen när fuktskadorna upptäcktes så bedömde leverantören att arbetet skulle kunna avslutas under september och att inflyttning skulle vara möjlig under samma månad. Men på grund av byggstoppet påverkas nu tidsplanen, vilket innebär att inflyttningen sannolikt blir möjlig först i slutet på oktober, med verksamhetsstart i november.

Under tiden fram till inflyttning kommer de barn som erbjudits plats i augusti-september, totalt sju barn, skolas in i befintliga lokaler på Tuvans förskola. De pedagoger som kommer att arbeta i de nya lokalerna, när det är färdigställt, kommer att ansvara för inskolningen av de nya barnen.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020