Caroline slutar som utvecklingschef och biträdande kommundirektör

Caroline Smitmanis-Smids lämnar Mora kommun. Den 1 december slutar hon som utvecklingschef och biträdande kommundirektör för att i stället bli kommundirektör i Leksands kommun.

Caroline Smitmanis Smids

I Leksand efterträder hon Göran Wigert som har haft tjänsten i 20 år. Caroline börjar med en introduktionsmånad, för att tillträda formellt som kommundirektör i Leksand den 1 januari 2021.​

Caroline Smitmanis-Smids började i Mora kommun 2008 som bibliotekschef. Hon tillträdde som förvaltningschef för kulturförvaltningen 2009 och blev utvecklingschef 2016 med bland annat ansvar för näringslivsfrågorna. År 2017 utsågs hon dessutom till biträdande kommundirektör.

- Jag har trivts oerhört bra i Mora kommun och fått möjlighet att lära och växa med nya roller och nya ansvarsområden genom åren. Dessa erfarenheter tar jag med mig till mitt nya uppdrag, säger Caroline Smitmanis-Smids.

- Jag vill tacka alla kolleger i Mora kommun som jag har haft förmånen att få jobba med och lära känna. Och jag hoppas att våra kontakter ska fortsätta även över kommungränserna och att vi ska kunna utveckla samarbetet mellan våra kommuner, fortsätter Caroline.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020