Nya vatten- och avloppsledningar ska grävas ner under E45 i Mora

När Trafikverket och kommunen ska bygga om genomfarten i Mora ska entreprenören passa på att byta ut äldre ledningar för vatten och avlopp. Ledningsarbetet blir därför det första momentet i ombyggnadsprojektet.

Gammal vattenledning under mark kapas. Bild: Mostphotos.

När vägar byggs om är det ett bra tillfälle att passa på att byta ut föråldrade ledningar som ska placeras under vägen. Då påverkas infrastrukturen färre gånger. I Mora ska ett större ledningsarbete göras, där ledningarna ligger nergrävda på som mest åtta meters djup. Projektets entreprenör planerar och förbereder arbetet under augusti och september.

Vid detaljplaneringen som pågår har entreprenören sett bättre möjligheter och tar fram förslag som kommer att göra arbetet vid ledningsarbetet mer effektivt och säkert. Säkerhetsrisker är en särskilt viktig aspekt att ta hänsyn till, både för de som arbetar på platsen och trafikanter i området.

- Vår förhoppning var att komma igång med arbetet i mitten av augusti. Nu när entreprenören är på plats i Mora, har de identifierat förbättringsmöjligheter för hur de kan utföra ledningsomläggningen. Självklart uppmuntrar vi denna förändring som har en positiv inverkan på projektet, men påverkar byggstarten, säger Åsa Bergqvist projektledare för genomfartsprojektet i Mora.

Tillfälliga vägar ska byggas för trafiken under byggtiden

För att trafiken ska kunna flyta på under tiden ledningarna och den nya genomfarten byggs på den första delsträckan, ska en tillfällig väg byggas från Noretbron till Shellmacken och 7-Eleven. Det arbetet beräknas starta om några veckor.

Vad händer mer längs vägarna i Mora?

I slutet av augusti har vi rivit en av byggnaderna tillhörande IOGT-NTO på Vasagatan för att kunna göra plats för den bredare vägen.

- Det är aldrig roligt att behöva riva fastigheter men för att skapa helhetslösningar, säkra och mer framkomliga vägar behöver vi ibland göra det, säger Åsa Bergqvist.

I september ska Trafikverket utföra beläggningsarbeten längs delar av väg 70 genom Mora, från värdshuset Moraklockan till Östnor. Trafiken leds bland annat om via Färnäs. Arbetet påverkar inte projektet Genomfart Mora.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022