SCB:s medborgarundersökning 2020 - Mora deltar

Under augusti kommer 1200 slumpmässigt utvalda kommuninnevånare i Mora få brev om att delta i SCB:s medborgarundersökning. Svar som samlas in används för att få en bild över vilka verksamheter och områden i kommunen som är viktigast för att att du som invånare ska trivas. Därför är det viktigt att du som blivit utvald svarar!

SCBs logotyp.

Utskick och deltagande

Svar till medborgarundersökningen kan göras endera via webbenkät eller via en utskickad postenkät.

1200 slumpmässigt utvalda personer i Mora kommer under slutet av augusti få inloggningsuppgifter till att utföra medborgarundersökningen via webbenkät. Om du hellre svarar på papper kommer det även vara möjligt att göra det på en blankett som SCB skickar ut tre veckor senare.

Medborgarundersökningen pågår mellan den 24 augusti - 3 november. För dig som genomför undersökningen via webbenkäten har du fram till den 3 november klockan 13.00 på dig att skicka in dina svar. För dig som svarar via papper har du fram till den 28 oktober på dig att posta dina svar.

Om medborgarundersökningen

Årligen genomför SCB medborgarundersökningen på uppdrag av Sveriges kommuner. I år deltar 100 kommuner och totalt kommer 118 800 personer gå in i den nationella undersökningen.

Resultaten för undersökningen visar vilka verksamheter och områden i kommunen som är viktigast för att du som invånare ska trivas. Genom att delta hjälper du till att beskriva hur du som medborgare verkligen ser på kommunen och politikerna i din kommun kan fatta bättre beslut om vad man ska satsa på i framtiden.

SCB ansvarar för medborgarundersökningens genomförande och är de som kan besvara eventuella frågor. Nedan hittar du länkar till mer information på SCBs webbplats.

Vill du tycka till även fast du inte blivit utvald till medborgarundersökningen?

Det finns alltid möjlighet för dig att tycka till om kommunen direkt till oss. Inskickade synpunkter förmedlas från registrator till den verksamhet som berörs.

Du kan endera e-posta dina synpunkter till mora.kommun@mora.se eller tycka till via formuläret på den här sidan.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022