Kommunen säger upp kinesiskt vänortsavtal

Mora kommun ska säga upp sitt vänortsavtal med den kinesiska staden Changchun, enligt ett beslut i kommunstyrelsen. Avtalet slöts 2004 men samarbetet och utbytet har de senaste åren varit obefintligt. En annan aspekt är den politiska utvecklingen i Kina där bristen på mänskliga rättigheter och demokrati i landet står alltför långt från Mora kommuns värdegrund.

Man som skriver på papper

Changchun är en provinshuvudstad i nordöstra Kina med drygt sju miljoner invånare. En beröringspunkt var det långlopp på skidor som arrangerades i den kinesiska regionen. När avtalet slöts 2004 skulle det dock underlätta samarbeten på ”alla” områden.

De första åren hade kommunen ett visst utbyte men under de senaste tio åren har inga utbyten skett. Varken skolan, kulturen eller någon annan sektor har haft något aktivt utbyte. Samarbetsavtalet reglerar inte när avtalet upphör eller ska förnyas eller om avtalet ska utvärderas eller eventuellt förändras.

En annan aspekt är den politiska utvecklingen i Kina där bristen på mänskliga rättigheter och demokrati i landet står alltför långt från Mora kommuns värdegrund.

”Visserligen är avtalet med en stad och region i Kina men i praktiken blir samarbetspartnern företrädare för samhällssystemet i stort. Vi kan inte utesluta att partnern utnyttjar samarbetsavtalet för egna politiska syften och det vill vi inte medverka till”, säger Anna Hed (C).

Kommunstyrelsen beslutade dessutom att göra en översyn av kommunens samtliga internationella samarbeten och vänorter. Mora kommunen har idag även vänortsavtal med Vörå i Finland, Oberammergau i Tyskland, Val di Fiemme i Italien och Mora i Minnesota, USA.

”För en kommun som Mora är det viktigt med ett livaktigt internationellt utbyte. Idag finns en rad vänortsavtal. Det pågår också periodvis en rad bilaterala samarbeten mellan exempelvis skolan och kulturen”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

”Det finns anledning att kommunen ser över hela sin strategi för internationella samarbeten och det är inte säkert att det är just vänortsavtal som alltid är det bästa sättet att samarbeta utifrån. Det är också viktigt att de olika verksamheterna hittar sina bästa ytor för internationellt utbyte”, fortsätter Anna Hed (C).

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020