Mottagningskök på trygghetsboenden avvecklas från årsskiftet

Den gemensamma kostnämnden i Mora har beslutat att distributionen av mat till trygghetsboendena Noretgården, Spanskgården och Hanslinden ska upphöra från årsskiftet 2020–21. Det innebär att mottagningsköken vid dessa trygghetsboenden kommer att avvecklas. De boende där kan i stället låta fristående entreprenörer stå för maten och välja leverantör.

Matlådor

De boende som behöver få hjälp med att få maten levererad till boendet, kan få det efter en individuell bedömning.

Sedan 2009 samverkar Mora kommun och Region Dalarna i en gemensam nämnd för kostsamverkan. Beslutet innebär nu att maten inte längre kommer att tas från köket på Mora lasarett och att mottagningsköken vid Noretgården, Spanskgården och Hanslinden ska stängas. De gemensamma utrymmena kommer dock att vara kvar så att de boende kan äta tillsammans och ha kvar den sociala samvaron.

Beslutet i den gemensamma nämnden för kostsamverkan är i enlighet med beslutet förra året för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och som innebär att personer med biståndsbeslut inte längre får matlådor, utan maten tas från butiker och andra näringsidkare. Beslutet i kostnämnden innebär att samma princip även gäller för de på trygghetsboenden.

Avvecklingen av mottagningsköken på trygghetsboendena ger Mora kommun en besparing på cirka sju miljoner kronor. Mora kommun ser även över mottagningskökens lokalutrymmen för alternativa lösningar.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022