Konstaterad covid-19 på hockeygymnasiet i Mora

Tre elever på ishockeygymnasiet på Mora gymnasium har konstaterats positiva för covid-19 efter provtagning. Skolledningen har därför infört fjärrundervisning för eleverna på specialidrott ishockey som en försiktighetsåtgärd till och med måndag 14 september. Det gäller elevernas specialidrottslektioner.

Ishockey

Det innebär att alla specialidrottslektioner och träningar för ishockeyeleverna genomförs via fjärrundervisning.

”Det här är åtgärder som vi vidtar som försiktighetsåtgärder. Fallen på hockeygymnasiet visar att faran absolut inte är över och att alla måste vara fortsatt vaksamma och följa folkhälsomyndighetens rekommendationer” säger gymnasiechef Lena Rowa.

”Vi har nära kontakt med Regionens smittskydd i Dalarna och följer deras rekommendationer om hur vi ska agera”, fortsätter Lena.

Senast uppdaterad: 9 september 2020