Kontaktuppgifter till samfällighetsföreningar i Mora och Orsa efterfrågas

Stadsbyggnadsförvaltningens kontor i Mora på Fredsgatan 12. Fotograferat sommaren 2019.

Bygglovsenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa önskar att samfälligheterna i Mora och Orsa inkommer med uppdaterade kontaktuppgifter. Korrekt kontaktinformation underlättar kommunikationen med samfälligheterna när de är aktuella som remissinstanser.

Helst av allt ser vi att samfällighetsföreningen har en gemensam e-postadress som kan öppnas av flera i föreningen och inte av bara en person. På så sätt kan vi fortsätta hålla kontaktvägarna öppna även om en kontaktperson skulle lämna föreningen.

Uppdaterade kontaktuppgifter kan skickas in på följande sätt.

E-post:
stadsbygg@mora.se

Brevinkast:
Intill entrén vid Stadsbyggnadsförvaltningen i Mora

Post:
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
Bygglovsenheten
792 80 Mora

Senast uppdaterad: 11 september 2020