Lyssna på Mora kommuns och Trafikverkets telefonväkteri om Genomfart Mora

Tisdagen den 20 oktober kl. 11-12 direktsändes ett telefonväkteri i Radio Siljan om Genomfart Mora. Mora kommun och Trafikverket bemannade en panel med ansvariga och experter som svarade på frågor och berättade om projektet. Programmet har också sänts i kommunens webbTV.

Mikrofon i en radiostudio

Om du missade telefonväkteriet kan du se videoklippet från livesändningen på Mora kommuns webbTV-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Panelen består av:

  • Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora
  • Klas Darlin, samhällsplanerare Mora kommun
  • Åsa Bergqvist, projektledare Trafikverket
  • Martin Palage, byggplatssamordnare Trafikverket

Samtals- och programledare är Anders Rosén, kommunikationschef på Mora kommun. 

Om genomfartsprojektet

Det stora genomfartsprojektet i Mora har precis påbörjats och ska pågå till 2022. Vägprojektet innebär främst en breddning av E45 från Noretbron fram till Fridhemsplan, men inkluderar även nya gång- och cykelbanor och cirkulationsplatser. Projektet genomförs av Trafikverket i samverkan med Mora kommun.

Under den tvååriga byggtiden kommer det troligen att bli vissa trafikproblem med långa köer. Men när den nya genomfarten är klar kommer trafikmiljön att ha förbättrats på flera sätt:

  • Förbättrad tillgänglighet
  • Ökad kapacitet
  • Tryggare och säkrare trafikmiljö
  • Tillgänglig och trevlig stadsmiljö i Mora
  • En hållbar stadsutveckling

Utredningar har visat på att en ombyggnation av den befintliga vägen är den bästa lösningen jämfört med en förbifart. Anledningen är att majoriteten av trängseln beror på de som redan bor i kommunen och behöver ta sig från ena sidan av Mora till den andra samt att 80 procent av trafiken inne i Mora är lokal.

Här kan du läsa mer om genomfartsprojektet i Mora

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020