Vägarbeten längs Vasagatan och Oxbergsvägen under hösten 2020

Under vecka 43 börjar en serie vägarbeten längs Vasagatan och Oxbergsvägen. Dessa vägarbeten förbereder sträckan för att kunna hantera en större mängd fordon, något som blir aktuellt i samband med en omledning av trafik från E45 under 2021-2022.

Bild

Åtgärder längs med Oxbergsvägen-Vasagatan. Inringat är en del av de övergångsställen som finns längs och är kandidater för att tas bort i samband med åtgärderna. I skrivande stund planeras det dock vilka övergångsställen som slutligen tas bort.

Under Genomfart Moras andra delsträcka kommer arbete att pågå närmare stadskärnan, något som kräver att trafiken leds om på det kommunala vägnätet då det inte finns plats för tillfälliga vägar. Enligt projektplanen för Genomfart Mora har entreprenören som utför arbetet därför vid behov möjlighet att nyttja Oxbergsvägen-Vasagatan-Kaplansgatan i det syftet.

Information kommer att gå ut via Trafikverkets och Mora kommuns kommunikationskanaler när en omledning är inplanerad.

Vilka åtgärder görs längs med Vasagatan och Oxbergsvägen?

Sträckan längs med Vasagatan-Oxbergsvägen är idag anpassad att hantera ett lägre antal fordon per dag än vad omledningen kommer innebära. Åtgärderna som genomförs nu under hösten syftar till göra vägen klar för den ökade trafikbelastningen. Eftersom vägarna är kommunala är det också Mora kommun som ansvarar för åtgärderna.

De konkreta åtgärderna är:

  • Gatustenar på cirkulationsplatserna Vasagatan/Badstugatan/Kaplansgatan samt Vasagatan/Hamngatan tas bort och får ny beläggning.
  • Refugen på Vasagatan mellan polisstationen och Koknäppargränd tas bort och möjliggör tvåfilig fordonstrafik.
  • En ny cirkulationsplats byggs i korsningen Vasagatan/Oxbergsvägen. ·En del utvalda övergångsställen längs med sträckan kommer också att tas bort. Det är dock ännu inte helt fasställt vilka av dem det kommer att bli.

Åtgärderna är planerade att vara klara innan kommande vinter. Arbetet kommer emellanåt innebära att ett körfält stängs av, men det ska vara möjligt att ta sig förbi med fordon under hela arbetsperioden.

Åtgärderna är tillfälliga och enligt nuvarande planering återställs större delen av sträckan till tidigare utförande när genomfartsprojektet är avslutat.

Vilka övergångsställen kommer att tas bort?

Det är just nu oklart exakt vilka övergångsställen som kommer att tas bort längs sträckan, men projektgruppen har några förslag på vilka som bör vara kvar. Tre övergångsställen har också blivit bekräftade att de inte tas bort:

  • Över Morkarlbyvägen i höjd med Mäxvägen
  • Över Oxbergsvägen i höjd med Spanskvägen
  • Över Vasagatan i höjd med Ishallen
Senast uppdaterad: 17 augusti 2022