Besöksnäringen i Mora ökade 2019

Besöksnäringen i Mora kommun omsatte totalt 1 474 miljoner kronor under 2019 vilket är en liten ökning från året innan. Även det totala försäljningsindexet för handeln låg 2019 fortsatt bra till.

Mora gågata

 Så har siffrorna sett ut de senaste åren inom besöksnäring och handel, en positiv ökning och ett någorlunda stabilt läge. Sen kom 2020, ett år som påverkat oss alla och inte minst besöksnäringen och handeln.

Varje år görs flera olika rapporter om hur det går för besöksnäringen och handeln. Rapporterna släpar dock efter och visar oftast uppgifter från året innan. För Moras del har besöksnäringen och handeln under flera år haft en positiv utveckling men utifrån rådande pandemi så är framtiden osäker. Här följer fakta från några olika rapporter.

Turismomsättning

Turismomsättningen kommer från den årliga TEM-undersökningen som konsultföretaget RESURS gör om Mora. Analysen kallas turistekonomisk modell (TEM) och används som ett verktyg för att mäta turismens inverkan på den lokala ekonomin. Den totala omsättningen påverkas av både inresande turism och genomfartsresenärer. Mora påverkas mycket av genomfartstrafiken, främst till Sälen, Idre och andra resmål. Många stannar för att till exempel tanka bilen, äta och handla.

Övernattning

  • Camping var 2019 den vanligaste kommersiella övernattningskategorin (hotell, stugby, camping och vandrarhem) med 45% av samtliga kommersiella gästnätter.
  • Fritidshus var den vanligaste övernattningskategorin med 31,5% av samtliga övernattningar.
  • Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste boendeformen med 31 % av omsättningen för alla övernattningar och 43 % av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar 2019.

Skatteintäkter

Ett annat nyckeltal för turismen 2019 är den totala skatteintäkten för kommunen som var 72,4 miljoner kronor. Siffran avser alla företag som påverkas av besöksnäringen.

Försäljningsindex

Databasen Handeln i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tar varje år fram försäljningsindex – en jämförelse av köpkraften i Sveriges kommuner. Mora hade 2019 ett totalt försäljningsindex på 132 och låg därmed på tredje plats efter Borlänge kommun och Malung-Sälens kommun. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad den egna befolkningen konsumerar. För Moras del har dagligvaruförsäljningen ökat i omsättning medan sällanköpsvaror har minskat en aning. Den totala detaljhandelsomsättningen för Mora ökade år 2019 med ca 2% i jämförelse med 2018.

Cityindex

Cityindex 2020 är en cityrapport som besvarar frågan om hur stadskärnorna utvecklas och hur framtiden kan komma att se ut. I rapporten för Mora kan man se att stadskärnan står för 29% av kommunens totala detaljhandelsomsättning. Detta är en betydligt större andel än genomsnittet i landet. I Mora uppgår dagbefolkningen till 116% av befolkningen, vilket innebär att 16% fler arbetar i stadskärnan jämfört med antalet som bor där. Omsättningen i Moras stadskärna ökade något 2019 jämfört med 2018, det gick särskilt bra för restauranger och hotell vilket bland annat beror på nyetableringar. Prognosen för 2020 indikerar dock ett försäljningstapp på cirka 15% under första halvåret 2020.

2020 ett annorlunda år

Efter många år av tillväxt i handeln så sker förändringar. Vårt sätt att handla har förändrats över tiden. E-handeln ökar och i och med coronapandemin så har bland annat livsmedel ökat sin försäljning på nätet. Handelns olika delbranscher har påverkats på olika sätt av coronakrisen. Kläd- och skobranschen har haft det tufft, medan bland annat bygghandel och blommor har haft stor tillväxt. Våren innebar omsättningsmässigt sämre månader för nästan alla branscher, därefter har försäljningen långsamt blivit bättre, vilket pekar mot ett starkt tredje kvartal. (Källa: SCB, detaljhandelsindex Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020