Höjning av VA-taxorna föreslås i kommunens nät

Det kommunala bolaget Moravatten AB vill höja taxorna för vatten och avlopp med åtta procent. Det blir kommunfullmäktige som ska besluta om taxornas nivå vid sitt sammanträde den 23 november.

Vattenkran

Bakgrunden är att Moravatten AB just nu genomför stora investeringar i infrastrukturen för vatten- och avloppshantering i Mora enligt kommunens fastställa VA-plan. Åren 2021–2023 bedöms investeringsbehovet för Moravatten AB uppgå till cirka 260 miljoner kronor. Det innebär att både förbrukningstaxan och anläggningstaxan (anslutningsavgiften) höjs med åtta procent från den 1 januari 2021.

För ett så kallat typhus A, en ”normalvilla” med en vattenförbrukning på 150 m3 per år, beräknas förbrukningskostnaden öka med cirka 500 kronor. Anläggningsavgiften för ”normalvillan” typhus A med bland annat en tomt på 800 kvadratmeter blir 187 963 kronor, vilket innebär en höjning på 13.923 kronor.

För ett så kallat typhus B, som är ett flerbostadshus blir anläggningsavgiften 514 555 kronor. Det är en höjning med 38 000 kronor. Ett typhus B är anslutet till vatten, spill- och dagvatten, har 15 lägenheter, 1000 kvadratmeter våningsyta, 800 kvadratmeter tomtyta, samt en vattenförbrukning på cirka 2000 m3 per år.

Senast uppdaterad: 11 november 2020