Skärpta allmänna råd i Dalarna för att bromsa smittspridningen

Smittspridningen fortsätter öka i Dalarna. Folkhälsomyndigheten har därför tillsammans med Dalarnas smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i länet. Råden innebär bland annat att avstå fysisk kontakt med människor utanför det egna hemmet, avstå från inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå och att jobba hemifrån så långt det är möjligt.

De skärpta råden för Dalarna gäller från och med torsdag den 12 november till och med den 10 december 2020, men kan förlängas. Alla boende och besökare i länet behöver ta ansvar för att följa de nya råden.

– De här råden måste följas. Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge och för att stoppa den oroväckande utvecklingen i länet måste var och en ta ansvar och göra rätt val i varje enskild situation, annars kommer fler bli allvarligt sjuka och dö, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare på Region Dalarna.

Det här gäller:

  • Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller vård som kräver att man är på plats.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, som kan genomföras.
  • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de du bor tillsammans med. Det innebär att du ska avstå från att arrangera eller delta i fester eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivare bör uppmana personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, samt erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

De skärpta allmänna råden gäller utöver de åtgärder som redan gäller i hela landet.

Max åtta personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

För att motverka smittspridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs dock för begravningar med max 20 deltagare.

Beslutet innebär att polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 8 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Detta gäller från och med den 24 november 2020 och utgångspunkten är att det inte ska gälla längre än fyra veckor.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022