Lunchlådor levereras till trygghetsboenden efter årsskiftet

Det kommer att vara möjligt för boende på kommunens trygghetsboenden att beställa matlådor från den 1 januari 2021. Leverans av mat till trygghetsboenden hade tidigare sagts upp efter beslut i den gemensamma nämnden för social myndighetsutövning. Nu har Region Dalarnas och Mora kommuns gemensamma kostnämnd beslutat att det ska vara möjligt att beställa lunchlådor efter årsskiftet.

Flera svarta matlådor. Mostphotos.

Maten kommer att levereras från Region Dalarnas kök vid Mora lasarett. En skillnad för de boende efter årsskiftet blir att maten kommer i färdiga portionsförpackningar som får värmas. Priset blir 2 250 kronor per månad och gäller enbart lunch. Den som önskar lunchlådor, tecknar sig för daglig levereras med en uppsägningstid på tre månader. Både normalkost och specialkost ska kunna erbjudas. 

Enhetschef på varje boende kommer att ta upp bokningar av matlådor och beställningarna ska lämnas senast den 1 december, för den som vill fortsätta att få matlådor efter årsskiftet.  

”Det känns bra att kunna säkerställa att våra äldre kan få mat med god kvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C), som även är ordförande i kostnämnden. Under 2021 kommer en översyn att göras gällande den framtida mathanteringen. ”

”Det är också viktigt att vi säkerställer möjligheten till en gemensam måltid varje dag för att underlätta en social samvaro för de boende på trygghetsboendena”, säger Bert Persson (C), ordförande i socialnämnden. 

Senast uppdaterad: 17 november 2020