Nya åtgärder för kommunens kultur- och fritidsverksamheter under pandemin

Uppdaterad 2020-12-11: De skärpta nationella råden innebär att en rad åtgärder vidtas för att begränsa smittspridningen och för att hjälpa personal och allmänhet att följa råden. Mora kommuns verksamheter fortsätter även att följa Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer.

Mora bibliotek

Mora bibliotek och kulturhus är en av verksamheterna som tar till åtgärder för att följa de skärpta allmänna råden i Dalarna.

På måndag den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Så här påverkar de nya allmänna råden Mora kommuns kultur- och fritidsverksamheter:

Listan kommer att fyllas på och uppdateras allt eftersom beslut fattas.

 • Begränsning av antal besökare med begränsad tid för att låna och lämna tillbaka böcker.
 • Arrangemang ställs om till digitala lösningar, flyttas fram eller ställs in.
 • Platser för sällskap stängs.
 • Vissa sittplatser plockas bort och personal kontrollerar att möbler inte flyttas runt för att försäkra sig om att besökare håller avstånd.
 • Bokningsbara studieplatser hålls öppna för studenter.
 • En av två datorplatser för allmänheten stängs av. De får som tidigare användas under max en timme per person och dag.
 • Inga klassbesök från grundskola, gymnasium eller folkhögskola tillåts.

Kulturhuset håller öppet som vanligt och följer nationella och lokala allmänna råd.

 • Vernissage i samlad form ställs in.
 • Lokalhistoriska arkivet tar inte emot besökare.
 • Fysiska möten och folksamlingar ska undvikas.
 • Eventuell uthyrning sker endast till kommunens verksamheter och föreningsverksamheter.
 • Inga klassbesök från grundskola, gymnasium, folkhögskola.

Kulturskolan fortsätter undervisningen med anpassningar utifrån rådande läge.

 • Alla fysiskt planerade uppvisningar och arrangemang ställs in och ersätts med digitala lösningar i den mån det är möjligt.
 • All undervisning i grupp oavsett ålder (teater, bild, media, dans, orkester/kör) ställs in eller ställs om till digitala lösningar, alternativt hemuppgifter.
 • Barn som skjutsas till Kulturskolan ska lämnas och hämtas utanför, vid huvudentrén.
 • Kultur i för- och grundskola fortsätter som vanligt i samråd med för- och grundskolan.
 • Frivillig musikundervisning i grundskolan för elever födda 2005 eller senare fortsätter som vanligt.
 • Enskild undervisning för elever födda 2005 eller senare fortsätter som vanligt på Kulturskolan, alternativt kan undervisning genomföras på distans i samråd med varje lärare.
 • Enskild frivillig undervisning med elever födda 2004 eller tidigare ställs in eller ställs om till digital form i de fall det är möjligt, i samråd med varje lärare.
 • Undervisning i instrumentalkurs för elever på Mora gymnasiums estetiska program genomförs efter samråd med gymnasiet.
 • Återbetalning eller tillgodohavande av terminsavgifter kommer att ske vid inställda förbetalda lektioner.

Ungdomsgården Rosa Huset håller öppet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Mora kommun gör bedömningen att det är bättre att ungdomarna samlas i ordnade former, med vuxna, än att de själva ordnar samlingsplatser. Verksamheten hålls öppen under förutsättningarna att ordningsregler och restriktioner följs av alla, annars kommer ungdomsgården att stängas.

Anpassningar för att minska risk för smittspridning:

 • Begränsning av antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt.
 • Om behovet är stort och många besökare kommer så ser fritidsledarna till att ungdomarna delas in i mindre grupper i olika lokaler.
Den här informationen är uppdaterad 2020-12-11 
 • Idrottshallar och gymnastiksalar stängs för allmänheten.
 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet får bedriva träningar för barn födda 2005 och senare. Från och med 14 december är det även tillåtet för föreningar att bedriva träning för ungdomar födda 2004 och tidigare. Föreningarna ansvarar själva för att följa de nationella och lokala allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
 • Undantag görs för elitidrottare som tar kontakt med kommunen för speciella överenskommelser.

Allmänhetens åkning ställs in.

 • Simhallen stänger för allmänheten.
 • Alla gäster som har någon form av kort (årskort, halvårskort eller klippkort) får möjlighet att förlänga giltighetstiden. Du behöver inte göra någonting i dagsläget. Giltighetstiden på kortet förlängs i efterhand med den tidsperiod som kortet inte gått att använda på grund av att simhallen varit stängd.
 • Gymmet i simhallen hålls öppet med begränsade öppettider:
  • måndag-fredag: klockan 07.30-15.00.
  • OBS! Simhallens duschar och omklädningsrum håller stängt, byt om hemma.
 • Skolundervisning, simskola och föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 och senare genomförs.
Senast uppdaterad: 11 december 2020