Nya åtgärder inom kommunens för- och grundskolor samt gymnasium

Folkhälsomyndigheten och Dalarnas smittskyddsläkare har beslutat om att införa lokala allmänna råd i länet. Här hittar du information om hur Mora kommuns för- och grundskolor samt gymnasium påverkas av de nya råden.

Barn som skiver på skoluppgift

Kommunens för- och grundskolor samt gymnasium fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Om en åtgärd inte listas nedan gäller samma rutiner som tidigare.

Om för- och grundskola eller gymnasium inte specificeras gäller samma rutiner för båda verksamheterna.

Lektioner och aktiviteter

Lektioner och andra aktiviteter planeras och genomförs på ett så säkert sätt som möjligt. Åtgärder kan bland annat vara möblering med avstånd, kontrollerade in- och utgångar från lektionerna och spritning av händer.

Idrottslektioner

För- och grundskola: Idrottslektioner ska så långt det är möjligt genomföras utomhus. I de fall som lektionerna måste genomföras inomhus ansvarar varje skola för att organisera lektion, omklädning och duschning på ett sätt som minimerar smittorisken.

Mora gymnasium: Varje lärare ansvarar för att organisera lektion, omklädning och duschning på ett sätt som minimerar smittorisken.

Matsituationer

För- och grundskola: Varje förskola/skola fortsätter med nuvarande anpassningar och justerar dessa vid behov.

Mora gymnasium: För att minska trängsel ska varje klass hålla sin lunchtid och äta i anvisad matsal.

Simundervisning

För- och grundskolans simundervisning fortsätter under förutsättningarna att transporterna kan anpassas så att det inte uppstår trängsel samt att det finns tillräckligt med personal för att kunna organisera undervisningen på ett säkert sätt.

Hämtning och lämning av barn

För- och grundskolan: Hämtning och lämning av barn ska så långt det är möjligt ske utomhus.

Utvecklingssamtal och föräldramöten

Utvecklingssamtal och föräldramöten ska genomföras digitalt. Även övriga möten med vårdnadshavare ska ske digitalt i så stor utsträckning som möjligt, om ett möte måste genomföras fysiskt ansvarar rektorn för att mötet sker på ett så säkert sätt som möjligt.

Inskolningar

Inskolningar för förskolebarn genomförs. Varje förskola organiserar inskolningen på ett så säkert sätt som möjligt. Anpassningar kan exempelvis vara att inskolningstillfällena sprids ut och till stor del sker utomhus.

PRAO

PRAO för årskurs 8 och 9 är lagstadgat och kommer att genomföras. PRAO för yngre åldrar ställs in tills vidare.

Senast uppdaterad: 4 februari 2021