Hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas bära munskydd i patientnära situationer

Smittskydd Dalarna rekommenderar från och med den 23 november medarbetare inom hälso- och sjukvården, samt vård- och omsorgsverksamheten i länets kommuner, att bära munskydd i närkontakt med patienter. Rekommendationen gäller inte allmänheten.

Munskydd

Rekommendationen sker i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är ett komplement till de befintliga smittförebyggande åtgärderna. Rekommendationen innefattar även visir i vissa vårdsituationer. Syftet är att skydda patienterna mot covid-19-smitta.

– Det här handlar om att skydda patienterna i situationer där personal är väldigt nära, inom en meter, och där personalen skulle kunna vara på väg att bli sjuk utan att hen har förstått det. Men det är ytterst viktigt att munskyddet tas på och av på rätt sätt, annars kan det få motsatt effekt och tvärtom öka risken för smittspridning, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare på Region Dalarna.

I Mora kommun har vård- och omsorgspersonalen använt visir hos alla brukare sedan september med syfte att minska smittspridningen.

– Men från och med nästa vecka går vi över till att all vård- och omsorgspersonal ska använda munskydd istället. Vi gör dock undantag för brukare med demenssjukdom som kan ha svårt att förstå varför personalen är maskerad, där får vi använda visir istället enligt dialog med Smittskydd Dalarna, säger Kerstin Sandgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Mora kommun.

För brukare med misstänkt eller bekräftad covid-19 används både munskydd och visir, även i fortsättningen.

Rekommendationen gäller inte för allmänheten

Allmänheten behöver inte använda munskydd men uppmanas att fortsätta följa de allmänna råden för att undvika smittspridning av covid-19:

  • Håll avstånd
  • Tvätta och sprita händerna
  • Stanna hemma vid minsta symtom
Senast uppdaterad: 20 november 2020