Delvis fjärrundervisning på Mora gymnasium

Mora gymnasium har beslutat om att införa fjärrundervisning till viss del, från och med 30 november. Syftet är att minska trängsel i lokalerna och därmed minska risken för smittspridning.

En ung kvinna använder en laptop

Gymnasieförvaltningen har i dagsläget ingen smittspridning, men enstaka konstaterade fall av covid-19 bland elever och personal.

Utifrån en ny förordning har Mora kommuns gymnasiechef beslutat om möjlighet till fjärrundervisning för ungdomsgymnasiet, som en förebyggande åtgärd för att minska smittspridningen genom att minska trängseln i lokalerna.

Grunden är att de praktiska momenten genomförs på plats och de teoretiska momenten sker via fjärrundervisning med möjlighet att ta in elever vid behov. Senast måndag 30 november kommer man kunna se i sitt schema vilka lektioner som är på plats och vilka som är på fjärrundervisning. 

Beslutet gäller under perioden 30 november till 22 januari och det är rektorn som beslutar om omfattningen. Förordningen gäller inte gymnasiesärskolan som kommer ha undervisning på plats som vanligt.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022