En vecka fri från våld

Var femte person i Sverige har utsatts för fysiskt eller psykiskt våld av en partner någon gång i livet. För att uppmärksamma det stora samhällsproblemet våld i nära relationer, arrangeras ”En vecka fri från våld” varje år under vecka 48. Idag berättar vi om Familjefrid som erbjuder behandling till personer som är utsatta för eller som själva utövar våld.

Se gärna Familjefrids film som belyser våldsutövarens känslor kring sina handlingar och uppmärksammar att det finns hjälp att få.

Familjefrid tar emot personer från Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen, och de har dessutom filialmottagningar i Särna och Malung som är bemannade en gång varannan vecka.

– Vi erbjuder även vanlig familjerådgivning där vi träffar vuxna med olika relationsproblem. Vi möter då mest par, även samkönade, samt barn/föräldrar och syskon. När det gäller Familjefrid jobbar vi med våld i nära relationer. Men vi tar bara emot personer över 18 år i båda verksamheterna, säger Johanna Östergren, familjerådgivare på Familjefrid.

Familjerådgivningen har funnits i Mora kommuns regi sedan 1996, men för 10 år sedan startades Familjefrid eftersom de anställda såg ett det behövdes en verksamhet som arbetar med våld i nära relationer. Det som började med två personer på deltid, blev till slut alla anställda då behovet var så stort. Idag är de sex anställda som jobbar med Familjefrid jämsides Familjerådgivningen.

– Gemensamt för båda verksamheterna är att vi har absolut sekretess och tystnadsplikt. Vi får inte skriva journaler utan för minnesanteckningar som förstörs vid avslutad kontakt. Du kan också välja att vara anonym.

Men vad är egentligen våld?

Definitionen som Familjefrid använder är: ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”.

Men Familjefrid är inte bara en plats dit våldsutsatta kan vända sig, de erbjuder även behandling till personer som utövar våld.

– Oavsett om man är den som utsätts för våld eller utsätter någon annan för våld är man välkommen att ta kontakt med oss. Det är helt kostnadsfritt och du kan rådfråga oss om du är osäker på om du behöver vår hjälp. Om du vill komma hit erbjuder vi samtal som utgår från just din situation.

I våras var erbjöd Familjefrid dessutom gruppbehandling för våldsutsatta kvinnor för första gången.

– De som var med tyckte att det var otroligt givande att få prata och dela erfarenheter med andra som har varit i samma situation. Förhoppningen är att vi kan dra igång en till grupp när corona-situationen har blivit bättre.

Familjefrid

  • En av Mora kommuns verksamheter som jobbar med att hjälpa våldsutsatta, men också våldsutövare.
  • Mottagningen i Mora tar emot personer över 18 år från Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen. Filialmottagningar finns i Malung och Särna.
  • All kontakt är kostnadsfri och det förs inga journaler.
  • Oavsett om du är utsatt för våld eller utövar det själv når du Familjefrid på telefonnummer 0250-271 00.
  • Läs mer på morakommun.se/familjefrid

Känner du dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få. Läs mer: Otrygghet i hemmet under covid-19

Senast uppdaterad: 25 november 2020