Även yngre barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att även symtomfria barn i för- och grundskolan stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Rekommendationen ändras för att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Barn som leker med leksaksbilar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare att den som bor med någon som har konstaterats positiv med covid-19 ska stanna hemma från jobb och skola. Rekommendationen gällde personer från gymnasieålder, men ändras nu till att även gälla barn från förskoleålder.

– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att åtgärden kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

Provtagning

Hushållskontakter utan egna symtom ska inte provtas med PCR-prov.

Senast uppdaterad: 2 december 2020