Kommunen sänder webb-TV om den nya VA-planen

Mora kommun har tagit fram ett förslag till ny VA-plan. Huvudsyftet med VA-planen är att Mora ska ha ett fortsatt bra dricksvatten och avloppsvatten. På torsdag den 3 december kl 18.00–19.00 blir det en informations- och samrådssändning på webb-TV från Mora kommun.

Vattenglas

Då blir det tillfälle att del av förslaget av VA-plan och ställa frågor till politiker och ansvariga tjänstemän under sändningen.

VA-planen är en handlingsplan för åren 2021 – 2025 med åtgärder inom bland annat:

Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp
Plan i väntan på anslutning till allmän VA-försörjning samt enskild försörjning
Skydd av vattentäkter och vattenresurser.

I samrådssändningen på webb-TV medverkar Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande, Peter Karlsson, kommundirektör, Camilla Björk, miljökontoret, Eva Larsson, miljösamordnare och Mats Pettersson Nodava.
Moderator och programledare är Anders Rosén, kommunikationschef

Under sändningen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor via mejl och sms.

Förslaget till reviderad VA-plan finns tillgängliga på:
Mora kommuns webbplats morakommun.se/va-plan Länk till annan webbplats.
Mora kommunhus, Fredsgatan 16, Mora, mån – fre 07.45-12.00 samt 12.45-16.30
Mora kulturhus, Köpmannag 4, Mora, mån - fre 9-18, lör 11-15
Sollerö bibliotek, Sockenhuset, Sollerön. Mån 14-18, tis 9-12 (bemannad tid)

Synpunkter på förslaget ska senast den 11 januari 2021 skriftligen ha inkommit till Mora kommun, Utvecklingsenheten, 792 80 Mora eller via e-post till vaplan@mora.se

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022