Extra åtgärder för elever i årskurs 7–9

Den senaste veckan har några fall av covid-19 bekräftats hos elever i årskurs 7–9 på Noretskolan och Morkarlbyhöjdens skola. Efter dialog med Smittskydd Dalarna fortsätter skolorna med den ordinarie undervisningen men kommer att separera klasserna så långt det är möjligt. Den 18 december avslutas höstterminen med en digital inlämningsuppgift istället för en ordinarie skoldag.

Elever i ett klassrum

– Vi har haft en dialog med Smittskydd Dalarna och beslutat att det inte finns underlag för att stänga någon av kommunens skolor. Vi uppmanas istället att hålla klasserna separerade så långt det är praktiskt möjligt, säger Inga-Lena Spansk, för- och grundskolechef på Mora kommun.

Åtgärderna gäller för alla elever som går i årskurs 7–9 i Mora kommuns skolor.

Sista skoldagen genomförs digitalt

Fredagen den 18 december är sista skoldagen innan elever och personal går på jullov. Efter önskemål och samråd med skolornas elevråd kommer dagen ägnas åt arbete inom ramen för elevens val. Eleverna kommer att arbeta med en ämnesövergripande inlämningsuppgift som genomförs digitalt. Det innebär att eleverna ges möjlighet att arbeta hemifrån under den sista skoldagen. Elever som hellre arbetar med uppgiften i skolans lokaler ska prata med ansvarig lärare.

Observera att denna möjlighet inte gäller för de som läser på grundsärskolan.

Elever ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten den 1 december ska nu även barn som går i förskola, grundskola och fritidshem stanna hemma om någon i familjen eller hemmet är sjuk i covid-19.

Senast uppdaterad: 11 december 2020