Nya föreskrifter och allmänna råd från 14 december

På måndag den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. De nya nationella råden ersätter de tidigare lokala allmänna råden.

Tvätta händerna

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Ändringar i Mora kommuns verksamheter

Uppdaterad information: På grund av regeringens och Folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner har Mora kommun beslutat om nya åtgärder.

Det här gäller från och med 14 december

Vi har sammanfattat de nya föreskrifterna och allmänna råden nedan. Du hittar den fullständiga informationen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19,
  • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
  • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Risken för att få covid-19, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler du träffar. Du bör därför begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Det kan exempelvis vara de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni undvika att vara nära varandra och umgås gärna utomhus.

Om du träffar personer som ingår i riskgrupp bör du vara extra försiktig för att förhindra smitta.

Försök att anpassa era traditioner för att minimera risken för spridning av covid-19.

Om du firar jul och vill ha en tomte, bör personen som är tomte komma från den mindre krets som du umgås med. Firar du flera högtider bör du hålla firandet i samma mindre krets varje gång. Avstå helst julbord med personer som du normalt inte brukar träffa, och håll glöggkväll och luciafirande digitalt eller i den mindre krets som du planerar att fira andra helger med under den närmaste tiden.

Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus. Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Handla ensam när det är möjligt och vistas inte i t.ex. butiker under längre tid än nödvändigt.

När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen. Håll avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Inför kommande ledigheter och under julen är det viktigt att tänka igenom om planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Om du reser bör du göra det på ett sätt som minimerar risken för smitta. Använd i första hand andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där du inte kan boka platsbiljett.

Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet. Säkerställ också att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett smittskyddssäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett smittskyddssäkert sätt bör de:

  • hålla avstånd till varandra,
  • inte dela utrustning med varandra,
  • genomföra aktiviteten utomhus när det är möjligt,
  • undvika gemensamma omklädningsrum,
  • resa till och från aktiviteten individuellt, och
  • utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Läs mer om föreskrifter och allmänna råd för verksamheter, föreningar och utbildningsansvariga på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Senast uppdaterad: 17 augusti 2022