Kommunen förväntas göra ett resultat på 14 miljoner nästa år

Mora kommun kommer att göra ett positivt resultat på 14 miljoner konor 2021. Detta enligt den reviderade kommunplanen som fullmäktige ska ta ställning till vid sitt nästa möte den 21 december.

Foto på en miniräknare och pengar

Resultatet på 14 miljoner motsvarar en procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag.

”Vi har haft ett kämpigt år med många utmaningar. Coronasituationen gör att vi har en lite större osäkerhet kring ekonomin än i vanliga fall. Ett resultat på en procent av intäkterna är i minsta laget för en kommun, men vi hoppas på ett bättre resultat för åren 2022 och 2023”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

För 2022 planeras det för ett positivt resultat på 20 miljoner kronor och för 2023 på 27 miljoner. Då ligger det finansiella målet på två procent av intäkterna.

En av förändringarna i förslaget till reviderad kommunplan är att 1,5 miljoner kronor tillförs serviceförvaltningen för den nya kundtjänsten.

Senast uppdaterad: 18 december 2020