Information angående Tuvans förskola

På grund av fuktproblem i de nya avdelningarna på Tuvans förskola kommer den nya verksamheten inte kunna öppnas. För- och grundskoleförvaltningen har därför beslutat att barnen som skulle ha börjat på de nya avdelningarna istället erbjuds plats på andra förskolor medan några barn stannar på Tuvans förskola.

Tuvans förskola

Tuvans förskola, innan de nya avdelningarna började byggas.

Under vårterminen 2020 planerades för en utökning av Tuvans förskola. En upphandling av moduler för två nya förskoleavdelningar gjordes och för- och grundskoleförvaltningen rekryterade personal som startade arbetet med planering, inköp och placering av barn.

De nya avdelningarna var planerade att öppna i augusti, men under juli kom beskedet att uppstarten blev försenad på grund av fuktproblem i de nya avdelningarna. Problemet har sedan kvarstått under hösten och det har därför inte kunnat ske någon inflyttning.

Anpassning av verksamheten

För- och grundskoleförvaltningen har därför beslutat om att göra en anpassning av verksamheten som innebär en ny planering för berörda barn, vårdnadshavare och personal. Efter ett möte tillsammans med ansvarig rektor och berörd personal finns ett förslag över hur organisationen skulle kunna se ut från och med januari 2021. Förslaget innebär i korthet att några av de nya barnen stannar på Tuvans förskola, några blir erbjudna plats på annan förskola enligt tidigare önskemål och några får en helt ny placering.

Avdelningarna kommer under vårterminen 2021 att stärkas upp med befintlig personal för att kunna möta upp en viss utökning av antal barn i barngrupperna. Alla berörda vårdnadshavare och de fackliga organisationerna kommer att kontaktas.

- Vi ansvarar för att ta fram bra lösningar för varje barn och ha en dialog med vårdnadshavarna, säger för- och grundskolechef Inga-Lena Spansk.

Senast uppdaterad: 22 december 2020