Mora gymnasium fortsätter med fjärrundervisning till 24 januari

Folkhälsomyndigheten har förlängt sin rekommendation till gymnasieskolorna om att bedriva distansundervisning. Mora gymnasium har därför beslutat att förlänga fjärrundervisningen till och med 24 januari.

Dator

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller från den 7 december 2020 och är nu förlängt till och med den 24 januari 2021. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken.

Gymnasiechefen har i samråd med kommundirektören beslutat att följa rekommendationerna och förlänger fjärrundervisningen för Mora gymnasium till och med 24 januari 2021. Ett nytt beslut kommer tas senast 15 januari.

Undantag:

  • Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen.
  • De elever som har behov av att vara på plats. Det kan till exempel vara problem med uppkoppling, studiemiljö, att få uppgifter gjorda eller närvaro. Elever som har behov av att sitta på plats ska kontakta sin handledare.
  • APL fortgår som planerat

Fjärrundervisning för alla måndagen 21 december

Måndagen 21 december är det fjärrundervisning för alla, inklusive gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen. Skolans lokaler håller därmed stängt under dagen.

  • Inga skolskjutsar går.
  • Ingen skollunch serveras.

Lunch

Matsalen kommer att vara öppen från 7 januari för IM, GySär och de elever som eventuellt behöver vara på plats i skolan.

Övriga elever har möjlighet att boka matlådor från den 8 januari och hämta dem från den 11 januari. Bokning görs via telefon på 0250-267 40 mellan kl 10.00-12.00 senast dagen innan. Matlådor hämtas mellan kl 10.30-13.00 i matsalen.

Kafeterian i huvudbyggnaden kommer att vara öppen med begränsade öppettider. Kafeterian i yrkesdelen kommer att vara stängd.

Specialidrotten

Beslut om specialidrotten kommer tas den 30 december.

Komvux

Vuxenutbildningen kommer bedriva sin undervisning som fjärrundervisning från 18 januair till och med 31 januari. Uppropet 18 januari kommer att ske digitalt.

Fjärrundervisningen gäller inte Särvux, de har all undervisning på plats.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022