Så påverkas kommunens kultur- och fritidsverksamheter av de nya restriktionerna

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella restriktioner för att förhindra smittspridningen av covid-19. Nu vidtas ytterligare åtgärder inom Mora kommuns kultur- och fritidsverksamheter.

Mora bibliotek och kulturhus

Mora bibliotek och kulturhus håller stängt men erbjuder fortfarande viss service.

I fredags, den 18 december, presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ett antal skärpta åtgärder för att hejda smittspridningen av covid-19. En av rekommendationerna är att kommunala verksamheter som inte är helt nödvändiga bör stängas fram till 24 januari.

De skärpta restriktionerna innebär att Mora kommun nu vidtar ytterligare åtgärder – både för att på bästa sätt begränsa smittspridningen och för att hjälpa oss alla att följa råden. Kommunens verksamheter fortsätter även följa Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters övriga rekommendationer.

Nya åtgärder inom Mora kommuns kultur- och fritidsverksamheter

Följande åtgärder gäller från och med 22 december till och med 24 januari, om inget annat anges. Listan kommer att uppdateras och fyllas på när nya beslut fattas.

  • Kommunens idrottshallar och gymnastiksalar stängs för all aktivitet. Undantag görs för elitidrottare som tar kontakt med kommunen för speciella överenskommelser.
  • Mora bibliotek har öppet men uppmanar besökarna att utföra sina ärenden men att sedan inte dröja sig kvar i lokalerna. Möbler ska inte flyttas och biblioteket får inte fungera som mötesplats. Besökare uppmanas använda handsprit när de lånar böcker och att använda självserviceautomaterna.
  • För föreningsledda idrottsaktiviteter för barn och ungdomar rekommenderar kommunen föreningarna att följa rekommendationer från regeringen och RF-SISU och genomföra dem utomhus under säkra former ur smittskyddssynpunkt. Klubbarna kommer själva att gå ut med information om vad som gäller för deras verksamhet. Det är upp till varje förening att ansvara för att de nationella råden från Folkhälsomyndigheten följs.
  • Simhallen stängs för all verksamhet förutom skolans simundervisning.
  • Ungdomsgården Rosa huset stängs.
  • Utomhusanläggningar hålls öppna. Hemusgårdens omklädningsrum och duschar stängs. Endast toaletter är tillgängliga.
  • Kulturskolan Miranda förskjuter terminsstarten till den 25 januari 2021.

Mer information

Läs mer om vad Mora kommun och andra myndigheter gör för att begränsa smittspridningen av coronaviruset och vad du själv kan göra.

Senast uppdaterad: 5 januari 2021