Jullovet förlängs med två dagar i Moras högstadieskolor

Mora kommun har beslutat att förlänga jullovet för alla elever i klasserna 7–9 med två dagar. Det innebär att eleverna är lediga även den 11 och 12 januari. Någon distansundervisning kommer inte att ske utan barnen i Noretskolan och Morkarlbyhöjden har lov till den 13 januari.

Morkarlbyhöjdens skola januari 2021.

Morkarlbyhöjdens skola.

Anledningen är att grundskolans ledning och personal ska kunna förbereda andra åtgärder för att minska trängseln i skolorna och därmed hålla tillbaka smittspridningen. Detta efter regeringens nya förordning som öppnar för högstadieskolor att gå över till distansundervisning.

Under måndag och tisdag den 11 och 12 januari kommer därför skolledning, personal och fack att se över vilka anpassningar som kan bli aktuella för högstadieskolorna i Mora. Det ska göras riskbedömningar av vad en eventuell distansundervisning kan innebära.

”Vi kommer att väga för- och nackdelar mot varandra vad det kan innebära att gå över till distansundervisning och i hur hög grad det kan ske. Förutsättningarna på de båda skolorna är lite olika”, säger Inga-Lena Spansk, skolchef på Mora kommun.

”Och då behöver vi de två dagarna för att bedöma läget och göra en plan för eventuella anpassningar”, fortsätter Inga-Lena Spansk.

Under tisdag den 12 januari kommer beslut att fattas och då går ny information ut om eventuell distansundervisning och andra anpassningar.

Förlängning av jullovet gäller inte för eleverna årskurserna 7–9 på Grundsärskolan och på Ängskolan. De börjar som vanligt på måndag. Om det blir fråga om distansundervisning för högstadiet i någon grad, så kommer det inte att gälla elever på de skolorna med behov av stöd.

Senast uppdaterad: 8 januari 2021