Kulturskolan skjuter upp terminsstarten till 25 januari

Kulturskolan Miranda har beslutat om att skjuta upp terminsstarten för den frivilliga undervisningen till den 25 januari. Det innebär att kulturskolans lärare inte kommer åka ut till skolorna för att undervisa instrument under den här perioden.

Rosa huset i Mora där Kulturskolan har sin verksamhet

Kulturskolans försenade terminsstart grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendation om att kommunala verksamheter som inte är helt nödvändiga bör stängas fram till 24 januari. Kulturskolan skjuter därmed upp terminsstarten för den frivilliga undervisningen fram till 25 januari.

Elever och vårdnadshavare har blivit informerade om ändringarna. Förbetalda elevavgifter kommer antingen att återbetalas eller dras av på nästa faktura i de fall där kulturskolan inte uppnår det minsta antalet utlovade lektioner.

De elever som har instrumentlektioner inom ramen för Mora gymnasiums estetiska program fortsätter med distansundervisning som tidigare.

Inom förskolan har rytmiken för 4–5 åringar pausats tills vidare.

Undervisning i bild, dans, film och teater som kulturskolans personal genomför i grundskolorna startar vecka 3. Undervisningen sker i enlighet med de anpassningar, risk- och konsekvensanalys samt genomförandeplan som tas fram under vecka 2.

Senast uppdaterad: 12 juli 2021