Informationskväll om arbetsintegrerad lärarutbildning förskoleklass - åk 3

Hösten 2021 startar Högskolan Dalarna en ny ingång för grundlärarprogram som kombinerar studier med att arbeta som lärare i förskoleklass – årskurs 1-3. Är du intresserad av att söka? Högskolan Dalarna bjuder in till en digital informationskväll den 27 januari.

En kvinna som pratar med ett barn

Arbetsintegrerat grundlärarprogram har tidigare erbjudits för årskurs 4-6 och från och med hösten 2021 erbjuds samma koncept för ingången förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Högskolan Dalarnas grundlärarprogram förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 arbetsintegrerad utbildning sker i nära samarbete med skolhuvudmännen i regionen, som erbjuder den studerande en möjlighet att söka en tjänst som lärare i en skola i regionen (läraraspirantstjänst) samtidigt som de utbildar sig till lärare.

Anställningen består av 50% undervisning i skolan och 75% högskolestudier.

Är du intresserad av att söka?

Välkommen på Högskolan Dalarnas informationskväll den 27 januari klockan 17.00-18.00. Informationskvällen kommer att hållas digitalt via Zoom.

Senast uppdaterad: 19 januari 2021