Mora gymnasium förlänger fjärrundervisningen

Mora gymnasium har beslutat att förlänga fjärrundervisningen för ungdomsgymnasiet till och med 29 januari. Även vuxenutbildningen fortsätter med fjärrundervisning till 28 februari. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken.

Fjärrundervisning

Uppdaterad information (9 februari)

Det har kommit ett nationellt beslut att gymnasieskolorna ska öppna med en blandning av när- och fjärrundervisning. En planerad upptrappning av närundervisning har därför skett från och med vecka 5.

Efter kontakt med smittskydd fortsätter Mora gymnasium utökningen av närundervisning enligt plan vecka 7. Alla elever uppmanas titta på sina scheman Länk till annan webbplats. för att se vilka dagar de ska ha när- eller fjärrundervisning.

Nästa upptrappning beräknas ske efter påsklovet om inga nya nationella rekommendationer kommer.

Mora gymnasium kommer under denna period arbeta med att ta fram en långsiktig lösning för vårterminen där bland annat lokala och nationella rekommendationer tas i beaktande. Utifrån detta försöker gymnasiet att hitta en så bra lösning som möjligt.

Mora gymnasium återkommer med ytterligare information när nya nationella beslut presenterats och den långsiktiga lösningen är klar.

Undantag för fjärrundervisning

  • Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen.
  • De elever som har behov av att vara på plats. Det kan till exempel vara problem med uppkoppling, studiemiljö, att få uppgifter gjorda eller närvaro. Behöver du som elev sitta på plats så kontaktar du din handledare.
  • APL fortgår som planerat

Lunch

Matsalen kommer att vara öppen för IM, Gymnasiesärskolan och de elever som eventuellt behöver vara på plats i skolan.

Övriga elever har möjlighet att boka matlådor.

Kafeterian i huvudbyggnaden kommer att vara öppen med begränsade öppettider. Kafeterian i yrkesdelen kommer att vara stängd.

Komvux

Vuxenutbildningen kommer fortsätta bedriva sin undervisning som fjärrundervisning till och med 28 februari. Nytt beslut tas 19 februari.

Fjärrundervisningen gäller inte Särvux och Yrkeshögskolan, de har all sin undervisning på plats. Vissa elever kommer även att ha närundervisning vid vissa tillfällen.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022