Den delvisa fjärrundervisningen förlängs för högstadieklasserna

Kommunens skolledning har beslutat att förlänga fjärrundervisningen för klasserna 7-9 på högstadiet till den 5 februari. Sedan den 13 januari har högstadieklasserna på Noretskolan och Morkarlbyhöjdens skola haft delvis fjärrundervisning. Den skulle ha upphört den 22 januari, men den växelvisa fjärrundervisningen kommer nu alltså att förlängas.

Morkarlbyhöjdens skola och Noretskolan

”Vi har löpande utvärderat den delvisa fjärrundervisningen på 7–9 skolorna och ser att åtgärden har haft en bra effekt och gett minskad trängsel och ökade möjlighet att följa myndigheternas rekommendationer. Vi kommer därför att förlänga insatsen två veckor till”, säger skolchef Inga-Lena Spansk.

Klasserna i Morkarlbyhöjden och Noretskolan har växelvis haft undervisning i skolan och från hemmet varannan dag.

Schemat över vilka klasser som ska vara i skolan vilka dagar kan förändras något under den förlängda perioden. Aktuella scheman finns på skolornas hemsidor.

Skollunch

Det sker också en viss förändring när det gäller skolluncherna:

Under tiden som fjärrundervisning pågår för högstadierna i Mora, kommer barnen att även fortsättningsvis erbjudas skolmat. Mora Kommun erbjuder högstadieeleverna kyld matlåda för beställning och avhämtning för de dagar de har fjärrundervisning.

Den förändring som görs inför förlängningen av fjärrundervisning är att elever som inte bor nära sin högstadieskola kan få med sig matlådan dagen före.

Så här går det till

Eleverna förbeställer sin matlåda i sin ordinarie matsal under lunchen när de har schemalagda lektioner och befinner sig på skolan. Eleverna hämtar sedan sin matlåda på en utsedd avhämtningsplats under lunchrasten på skolan samma dag som den ska ätas. Elever som inte bor nära sin högstadieskola förbeställer sin matlåda, för att sedan hämta innan man går hem för dagen.

Fortsatt kan elever som är bosatta i Våmhus, Sollerön, Vika och Venjan kan hämta sina matlådor på byns låg- och mellanstadieskola. Förbeställningen gör dock eleverna dock på sin ordinarie skola när de har schemalagd undervisning där.

Se även:

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022