Mora kommun arrangerar telefonväkteri om Strandenområdet

Den 3 februari sänder Mora kommun ett telefonväkteri med syftet att besvara frågor och funderingar från allmänheten kring vad som händer med Strandenområdet. Telefonväkteriet sänds i webbTV och på Radio Siljan.

Flygbild över Strandenområdet i Mora, där ungdomsgården Rosa Huset står.

Flygbild över Strandenområdet. Foto: Bergslagsbild AB.

Strandenområdet är den ”grusplan” i centrala Mora som ligger vid Rosa huset och där den tidigare Strandens skola låg. Ytan används under Vasaloppsarrangemangen, men är i övrigt till stor del outnyttjad.

Kommunen har låtit göra en utredning med hjälp av konsulten Archus Development hur området bäst kan utnyttjas. Utredningen visar att det är en fördel att kombinera olika verksamheter på området. Huvudalternativet är att bygga en helt ny skola för klasserna 7–9 intill ett kulturhus med bibliotek och om möjligt även ett hotell.

Ett bygge på Strandenområdet kan inte börja förrän den nya genomfarten Länk till annan webbplats. är klar, alltså tidigast 2023.

Telefonväkteriet

Den 3 februari arrangerar Mora kommun i samverkan med Radio Siljan ett telefonväkteri där allmänheten kan ställa frågor till Mora kommuns ledande politiker samt kommundirektören.

Med i panelen är:

  • Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande
  • Lennart Sohlberg (S), oppositionsråd
  • Peter Karlsson, kommundirektör

Sändningen börjar onsdagen den 3 februari klockan 18.30

Se på utfrågningen i webbTV Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 februari 2021