Moras högstadieskolor går tillbaka till närundervisning från och med 15 februari

Sedan den 13 januari har högstadieklasserna på Noretskolan och Morkarlbyhöjdens skola haft delvis fjärrundervisning med syftet att minska smittspridningen av covid-19. Nu har för- och grundskoleförvaltningen beslutat att högskoleklasserna ska återgå till närundervisning från och med 15 februari.

Elever i ett klassrum

Smittspridningen går ner i hela Dalarna och Moras högstadieskolor har få konstaterade fall både när det gäller elever och personal. Region Dalarna redovisar i sina siffror hur smittspridningen i ålderskategorin 10-14 år har sjunkit från 32% till 10% under vecka 53 till vecka 3.

Högstadieskolornas utvärderingar visar att fjärrundervisningen har fungerat bra men att flera eleverna har uttryckt att de vill tillbaka till skolan.

– Vi kommer följa smittspridningsläget och rekommendationer från smittskyddsläkare samt Folkhälsomyndigheten noggrant. Skulle smittan öka så ställer vi om igen, säger skolchef Inga-Lena Spansk.

Högstadieskolorna behöver fortsatt anpassa sina verksamheter för att förhindra trängsel.

Du som är elev eller vårdnadshavare hittar mer information på respektive skolas hemsida.

Senast uppdaterad: 5 februari 2021