Johan Szymanski går in på slutveckan som anställd i Mora

Nu går Johan Szymanski in på sin sista vecka som anställd vid Mora kommun och chef för Brandkåren Norra Dalarna. Den senaste tiden har Johan varit tjänstledig för arbete i Stockholm, men han flaggar redan nu för att komma tillbaka till Mora – som polis!

Johan Szymanski framför den nya brandstationen i Mora.

Johan Szymanski framför den nya brandstationen i Mora.

Johan Szymanski anställdes vid årsskiftet 2010 som ställföreträdande räddningschef i Mora kommun. Sedan dess har han varit ordinarie räddningschef och sedan 1 januari 2019 chef för Brandkåren Norra Dalarna, det nya räddningsförbundet med Mora, Orsa, Vansbro, Älvdalens och Leksands kommuner.

Johan har gjort sig känd som en drivande, tydlig och personlig företrädare för brandkårerna i Mora och norra Dalarna. Speciellt under skogsbranden 2018 i Älvdalen blev han ett känt namn i hela landet för sitt effektiva, behärskade och ibland okonventionella sätt att bekämpa skogsbranden.

Sedan september 2020 är Johan tjänstledig för arbete som vakthavande brandingenjör i Stockholm. Den 28 februari upphör hans anställning vid Brandkåren Norra Dalarna och i Mora.

Johan, på plats i Älvdalen under branden 2018.

Johan, på plats i Älvdalen under branden 2018.

Vad tänker du göra nu framöver?

Jag vill utvecklas och har planerat att läsa polisutbildningen på distans. Med bakgrund av den samhällsutveckling som pågår tror jag att kombinationen polis och erfarenhet från den kommunala sektorn kan vara framgångsrik. Min förhoppning är att få en bättre helhetsförståelse och kunna bidra med bred kompetens.

Får vi se dig i Mora igen?

Det hoppas jag! Jag saknar både kommunen som arbetsgivare och naturen och människorna. Stockholm har förstås sin tjusning på sitt sätt, men få saker kan slå Dalarna och fjällnatur. När jag återkommer till Mora hoppas jag kunna bidra till samhällsutvecklingen på ett mer strategiskt sätt, inte enbart genom brandkåren.

Vad har tiden på brandkåren och senare i räddningsförbundet lärt dig - och hur har du utvecklats?

Jag har lärt mig otroligt mycket under mina år i Mora. Dels har jag utvecklats som människa och chef, men jag har också fått ett stort intresse av samhällsfrågor som inte bara berör brandförsvaret. Det har också inneburit många intressanta möten med människor, svåra situationer och samtidigt ett fantastiskt nätverk för framtiden.

Nämn tre saker som du särskilt minns och tar med dig som räddningschef i Mora!

  1. Jag kommer aldrig glömma branden på Älvdalens skjutfält och det enorma stöd vi fick lokalt, nationellt och internationellt. Att människor ställer upp när det gäller tar jag med mig.
  2. Att kommunen är en politiskt styrd organisation där helheten måste fungera, det räcker inte med att enskilda förvaltningar eller enheter går bra. Det är ett lagspel och syftet är att tillsammans stötta varandra och nå målen.
  3. Mina fantastiska medarbetare och chefer. Man blir inte bättre ledare än vad medarbetarna gör en, och de har verkligen gett mig förtroende att leda verksamheten. Jag hoppas verkligen de trivs både i den nya brandstationen och i den nya starkare organisationen som kommunalförbundet innebär.

”Johan Szymanski har betytt oerhört mycket för brandsäkerheten och hela tryggheten i vårt område. Han visade bland annat under skogsbranden 2018 vilken kapacitet han har. Det är jättetråkigt att Johan ska sluta, men jag förstår om han vill testa nya saker och utvecklas”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora.

”Johan är alltid välkommen tillbaka till Mora och jag ser fram emot att få se honom spatsera runt här i polisuniform”, avslutar Anna.

Johan under ett stabsmöte i Älvdalen, under branden 2018.

Johan vid ett stabsmöte under branden i Älvdalen 2018.

Senast uppdaterad: 22 februari 2021